054-6154300

כל מבנה בעל יותר משתי יחידות, מוגדר כבית משותף
 

תשריט הבית המשותף הוא המסמך המרכזי לצורך רישום במנהל מקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969.

דיוק ועריכת ההליך באופן מסודר ומקצועי, ימנעו בעיות משפטיות וסכסוכים עתידיים בין בעלי הבית.

יוסי לוגו.png

Thanks! Message sent.

הסטנדרטים הגבוהים שהצבנו לעצמנו במרוצת השנים ובחירה בהתמחות בהכנת תשריטים לרישום (או תיקון) בתים משותפים בטאבו, מחייבים אותנו לבצע בקפידה את  השלבים הבאים :

  • עבודת שטח מדוייקת וביצוע תיאום מידות של הנכס על כל חלקיו ותכולתו מול היתר הבניה

  • עריכת תשריט בית משותף לפי כל התקנות והפרמטרים הדרושים

  • עריכת טבלת שטחים ושיוך ההצמדות לתתי חלקות לפי תכניות המכר

  • כאמצעי בקרה נוסף למניעת טעויות ברישום הסופי, אנו מקפידים להגיע למשרדי החברה המשכנת, לבדיקת תיקי מכר וחוזים והתאמת התשריט לתוכנם.

  • הגשה לאישור בלשכת רישום המקרקעין.

  • תיקונים במידת הצורך וקשר מתמיד עם הלשכה.

dollar.png

אמינות

מחירים אטקרטיבים ושמירה

על שקיפות שלבי ההתקדמות 

operation.png

שירות 

שירות מהיר וזמינות מלאה עבור

  • עורכי דין

  • יזמים

  • מזמינים פרטיים

plan.png

דיוק 

עבודה מדוייקת ומהירה

בדיקה ואימות מול רישומי התיקים

אימות שטח ברמת דיוק גבוהה

אז מהו בעצם תשריט בית משותף ולשם מה נדרש?

תשריט הבית הינו שרטוט המפשט ומתאר את גבולות, יחידות, מידות כלליות (אורך ורוחב), מיקומי פתחים, מיקום וכיווני פתיחה של כניסות לכל יחידה, מרפסות, מחסנים, הצמדות כגון חניה, מחסנים, מרתף, גגות וכו'. 

בתשריט יצויינו החלקים המשותפים, גבולות החלקה והסביבה.

אם קיימות, יצויינו זיקות הנאה, זכויות דרך וכו'.

בנוסף לשרטוט, מציינים בטבלאות ובאופן מילולי את פרטי זיהוי כל יחידה ושטחה.

התשריט חלק בלתי נפרד וחשוב מאד, מהמסמכים המוגשים למפקח/ת על רישום המקרקעין, בין אם למבנה חדש או תיקון רישום קיים.

 

למה חשוב לי בכלל הרישום? 

 

הרישום במנהל מקרקעין מהווה את ההוכחה לזכות בקרקע.

בדרך זו ניתן להוכיח זיקה במידת הצורך.

חוק המקרקעין בעקרו חוק קנייני ואין בו התיחסות להיתר בנייה כלומר לאישורי וועדת התכנון. לאורך השנים נבנו בניינים ללא היתרים או בסתירה להם. לכן נוצרו בעיות וסיכסוכים בפרשנות בין בעלי הנכסים. 

בשנת 2011 הוכנס תיקון (הוראה 55ב) המותיר רישום הערות במנהל מקרקעין (זכויות לטובת בעלים), רק בהמתאת תשריט בית משותף להיתרי וועדת תכנון. 

במילים אחרות, בהיעד תשריט בית משותף, אין רישום הערות במנהל מקרקעין.

 

מהם שלבי 'רישום בית משותף' ומתי זה נרשם על שם הבעלים? 

כאשר מתוכנן בניין חדש, כל רוכש, למעשה בכל זכות בחלקו היחסי בקרקע. בהיבט הקנייני, כל דירה תזוהה ותבדל מן הדירות האחרות. בשלב הראשון יוסדר הבניין כ'בית משותף'. כדי לעשות זאת נכון ולמנוע מחלוקות, עורכים את תשריט הבית המשותף. כל יחידה תקבל שם (אות ומספר) ויפורטו כל ההצמדות, שטחים וכו'.

בשלב השני המפקח/ת על המקרקעין חותם על צו רישום והנ"ל. 

לאחר אישור צו הרישם, ניתן לרשום זכויות כל דירה/יחידה בנפרד.

רק כעת ניתן לרשום זכות בעלים, הערות, זכויות ושיעבודים.

יש באנטרנט תשריט בית משותף ​ב33 ש"ח. זה זה?

לא. זהו עותק של תיק הבית המשותף. על פי חוק, רשאי כל אדם לפנות ללשכת רישום מקרקעין ולבקש עותק זה באם קיים.

אנו באגם מודדים, משרטטים, מוודאים התאמה לקניין ועורכים את התשריט, טרם הכנסתו לתיק הבית המשותף.

 

אז העוף המוזר הזה דורש 'אדריכל' או 'עורך דין'?

 

התשובה הנכונה היא - גם וגם.

 

הכנת תשריט הינו הליך מורכב ועדין מאד. התשריט מהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר אשר מרכיב את  התמונה על זכויות בנכס. ככזה, נדרש דיוק והתאמה לכל מזכר, חוזה, היתר וכו'.

אנו כאדריכלים עורכים מדידה מוקפדת ומדוייקת של הקיים, שרטוט והתאמה לדרישות מקוונות.

 

התאמה לתוכן מסמכי המכר והקניין תוך עבודה משותפת עם עורך הדין המלווה, שקיפות ושמירה על יושרה מקצועית (לא נאבד את הרשיון שלנו בשביל אף אחד), הינם ערובה לתשריט מוצלח שישרת את בעליו.

מה עלות הכנת תשריט בית משותף?

עלות הכנת תשריט תלויה כמובן בהיקף העבודה הנדרש. 

החל מ 1.8 ש"ח למ"ר.

הכי פשוט להרים טלפון ולקבל הצעה מסודרת 

נשמח לתת שירות. דברו איתנו

Thanks! Message sent.