top of page
IMG_6930.jpg

תכנון וניהול פרוייקט OVALI

ניהול בניה הוא תהליך רגיש כי לרוב נדרש לנהל אנשים טובים . טובים מדי לפעמים.

בעלי מקצוע השונים בשלבי הפרוייקט, נוטים להרים מבט מהמשבצת עליה הופקדו ולחפש מי לפניהם ואחריהם בשרשרת. לכאורה זה חיוני לקיומו של התהליך אבל מה קורה כשבעל מקצוע אחד אינו עושה זאת או עושה זאת באופן חלקי? במקרה הטוב ניתקת השרשרת ומזהים היכן הכשל במידי, במקרה היותר נפוץ, סביב הפער נעשים מאמצים לגשר ע"י בעלי מקצוע אחרים (אמרנו, טובים מדי) ואז מתחילות הבעיות האמיתיות... הצוות עוסק במשימות לא להן גוייס, התקציב נמרח על יותר זמן מהמתוכנן, האחריות מתחלקת (ולא בין הפונקציות הנכונות), המקצועיות נפגעת, קשה לאתר ולדייק את הכשל וזה יכול לגרור לבעיות בהמשך.

איזה סוג ניהול יתאים לפרוייקט בנייה?

  • רגיש אך לא רגשני 

  • ידע מקצועי והסמכה לניהול פרוייקטים בבנייה

  • ידע בתכנון אדריכלי וקריאת תוכניות יועצים

  • הבנת התהליך ושלבי העבודה השונים כדי למקסם עבודה מקבילה ולא בהכרח טורית

  • אמינות וחוסר חשש מהצפת בעיות במטרה להסיק מסקנות לפתור ולייעל

  • יכולת נטרול רעשי רקע ושמירה על מטרות הפרוייקט 

bottom of page